Persondatapolitik

ZoneCare er et enkeltmandsfirma – ejet af Registreret Alternativ Behandler Malene Østerskov, som er dataansvarlig og eneste behandler af personfølsomme oplysninger.

Følgende personoplysninger registreres i klientjournaler:
Navn, adresse, CPR-nummer, telefonnummer, e-mail-adresse, behandlingstidspunkt, -type, -metode og -pris samt helbredsoplysninger.

Formålet med registreringen:

  • Som terapeut kan jeg planlægge og udføre min terapiform (zoneterapi, fysiurgisk massage og akupunktur).
  • Indberette behandlingen elektronisk til sygeforsikringen ”danmark” eller anden sundhedsforsikring.
  • Som RAB er jeg forpligtet til at udarbejde klientjournaler jf. min terapeutforening ZCT.

Retningslinjer for opbevaring og sletning:
Klientjournalerne er fortrolige, fysiske og opbevares i aflåst skab. Elektronisk kalender og korrespondance beskyttes af adgangskode. Den registrerede har rettigheder, jf. GPDR Persondataforordningen vedr. behandling af personoplysninger, i form af indsigt, indsigelse, og mulighed for sletning af urigtige og vildledende oplysninger. Endvidere er det muligt til enhver tid at trække sin tilladelse/samtykke tilbage ved personlig henvendelse til ZoneCare. Ved tilbagetrækning slettes oplysningerne. Personoplysninger slettes automatisk 5 år efter afsluttende behandling. For yderligere oplysninger: www.datatilsynet.dk

ZoneCare overholder persondatabeskyttelsesforordning. Registreringen og behandlingen af personoplysninger opfylder kravene til sikkerhed og lovlig behandling.